Skip to content

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA HIŠA ZA OTROKE – 10.4.2024, Terme Zreče

Dne 10.4. 2024 je v Termah Zreče potekala Zaključna konferenca projekta Hiša za otroke, ki jo je organiziralo Ministrstvo za pravosodje. Zaključna konferenca je bila izvedena v okviru vnaprej odobrenega projekta Hiša za otroke, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Na konferenci smo predstavili pomen projekta za sodni sistem in družbo v celoti ter dosežke, s katerimi so bile začrtane poti nadaljnjega razvoja ukrepov za vzpostavitev otroku prijaznega pravosodja. Uvodoma so udeležence konference pozdravili mag. Andreja Kokalj, državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje, dr. Jože Ruparčič, namestnik Varuha človekovih pravic, in Regina Jensdottir, vodja enote za politike o pravicah otrok v Svetu Evrope.

Predstavniki Hiše za otroke smo na konferenci predstavili, kako poteka celostna obravnava otroka. V otrokom prijaznemu in varnemu prostoru nudimo otrokom, ki so priče ali žrtve kaznivih dejanj, pomoč in podporo. Z njimi znotraj naše hiše opravimo zaslišanje za potrebe sodnega postopka, travmatiziranim otrokom in družinam pa nudimo krizno podporo in psihosocialno pomoč.

Ponosni smo na spremembe, ki jih v obravnavo otrok v kazenskem postopku prinaša Hiša za otroke. Vsega tega pa ne bi dosegli brez zagnanosti, truda, potrpežljivosti in znanja celotne ekipe.