Skip to content
banner nov
What is the Children's House?

Model Barnahus (islandsko »hiša za otroke«) je vodilni evropski model za obravnavo otrok, žrtev spolnih zlorab. Edinstven multidisciplinarni in medinstitucionalni pristop združuje vse pomembne dejavnosti kazenskega procesa pod eno streho,

Model Barnahus (islandsko »hiša za otroke«) je vodilni evropski model za obravnavo otrok, žrtev spolnih zlorab. Edinstven multidisciplinarni in medinstitucionalni pristop združuje vse pomembne dejavnosti kazenskega procesa pod eno streho,

The Children's House is a place where children who are witnesses or victims of sexual offences are helped, supported and interviewed for the purposes of the judicial process. The interview is conducted in one place, in a child-friendly and safe environment. In addition to the professionals on staff, the Children's House also works with representatives of the judiciary, the prosecutor's office, the police, the Social Work Centre and the health service. After the interview, the child and his or her family can receive psychosocial support.

AKTUALNO

HIŠA ZA OTROKE

Poglavitni namen Hiše za otroke je nudenje podpore ogroženim otrokom in otrokom, ki so priče ali žrtve spolnega nasilja, ter hkrati ponovno vzpostavljanje zaupanja v pravosodne, socialne in zdravstvene institucije, ki znotraj projekta sočasno delujejo v kazenskih preiskovalnih postopkih in postopkih za zaščito otrok.

Ministrstvo za pravosodje in medresorska delovna skupina

Nosilec projekta Hiša za otroke je Ministrstvo za pravosodje, ki pokriva področje človekovih pravic, kamor sodijo tudi otrokove pravice.

Learn more

Ščitimo otrokove pravice

• Preprečujemo ponovno viktimizacijo otroka po travmatični izkušnji •
• Usposabljamo  strokovnjake •

Learn more

Ozaveščanje

Z delavnicami v šolah bomo naslovili vprašanja, kaj spolna zloraba je in kako jo dojemamo, kako prepoznati znake spolne zlorabe, komu se zaupati, kaj lahko storijo šole za preprečevanje in odkrivanje spolnih zlorab. 

Learn more

CAN YOU RECOGNISE VIOLENCE AGAINST A CHILD?

Beating • threats • insults • slapping • groping • humiliation • stalking • exposure to nudity • blackmail • kicking • coercion to have sex • shouting • pushing • pulling the child's hair • coercion to watch pornography ...

BESEDA PODPORNIKOV