Skip to content

GLAVNO VODILO PRI OBRAVNAVI SPOLNIH ZLORAB OTROK JE ZAŠČITA ŽRTEV

Vrhovno sodišče je pripravilo okroglo mizo z naslovom: Glavno vodilo pri obravnavi spolnih zlorab otrok je zaščita žrtev, ki jo je povezovala podpredsednica Vrhovnega sodišča Marjeta Švab Širok, ki je kot vrhovna sodnica s področja kazenskih zadev dobra poznavalka tematike. Različne vidike obravnave deliktov zoper spolno nedotakljivost mladoletnikov so predstavile vrhovna sodnica Maja Baškovič, namestnica Generalne državne tožilke RS vrhovna državna tožilka Mirjam Kline, dr. Mojca M. Plesničar z Inštituta za kriminologijo pri ljubljanski Pravni fakulteti ter mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice na Ministrstvu za pravosodje. Pogovor želi približati javnosti vidike obravnave spolnih zlorab otrok in omeni Hišo za otroke kot varen in prijazen prostor, v katerem otrokom, ki so priče ali žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, nudimo celostno obravnavo ter z njimi opravimo zaslišanje za potrebe sodnega postopka.

Link: Glavno vodilo pri obravnavi spolnih zlorab otrok je zaščita žrtev (sodisce.si)