Skip to content
banner nov
Kaj je Hiša za otroke?

Model Barnahus (islandsko »hiša za otroke«) je vodilni evropski model za obravnavo otrok, žrtev spolnih zlorab. Edinstven multidisciplinarni in medinstitucionalni pristop združuje vse pomembne dejavnosti kazenskega procesa pod eno streho,

Model Barnahus (islandsko »hiša za otroke«) je vodilni evropski model za obravnavo otrok, žrtev spolnih zlorab. Edinstven multidisciplinarni in medinstitucionalni pristop združuje vse pomembne dejavnosti kazenskega procesa pod eno streho,

Hiša za otroke je prostor, v katerem otrokom, ki so priče ali žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, nudimo pomoč in podporo ter z njimi opravimo zaslišanje za potrebe sodnega postopka. Obravnava poteka na enem mestu, v otroku prijaznem in varnem okolju. Poleg zaposlenih strokovnjakov, s Hišo za otroke sodelujejo še predstavniki sodstva, tožilstva, policije, centra za socialno delo in zdravstva. Po opravljenem zaslišanju otrok in njegova družina lahko prejmeta psihosocialno pomoč.

AKTUALNO

HIŠA ZA OTROKE

Poglavitni namen Hiše za otroke je nudenje podpore ogroženim otrokom in otrokom, ki so priče ali žrtve spolnega nasilja, ter hkrati ponovno vzpostavljanje zaupanja v pravosodne, socialne in zdravstvene institucije, ki znotraj projekta sočasno delujejo v kazenskih preiskovalnih postopkih in postopkih za zaščito otrok.

Ministrstvo za pravosodje in medresorska delovna skupina

Nosilec projekta Hiša za otroke je Ministrstvo za pravosodje, ki pokriva področje človekovih pravic, kamor sodijo tudi otrokove pravice.

Več o tem

Ščitimo otrokove pravice

• Preprečujemo ponovno viktimizacijo otroka po travmatični izkušnji •
• Usposabljamo  strokovnjake •

Več o tem

Ozaveščanje

Z delavnicami v šolah bomo naslovili vprašanja, kaj spolna zloraba je in kako jo dojemamo, kako prepoznati znake spolne zlorabe, komu se zaupati, kaj lahko storijo šole za preprečevanje in odkrivanje spolnih zlorab. 

Več o tem

PREPOZNATE NASILJE NAD OTROKOM?

Pretepanje • žaljenje • grožnje • klofutanje • otipavanje • poniževanje • zalezovanje • razkazovanje golote • izsiljevanje • brcanje • siljenje k spolnim odnosom • vpitje • porivanje • lasanje • siljenje k gledanju pornografije …

BESEDA PODPORNIKOV