Skip to content

Kaj delamo?

Namen Hiše za otroke in našega dela je nudenje podpore in zaščite otrokom, ki so priče ali žrtve spolnega nasilja. Ključna novost obravnave je multidisciplinarna in medinstitucionalna obravnava otrok, žrtev kaznivih dejanj, ki prinaša usklajevanje sočasnih kazenskih postopkov in postopkov za zaščito otroka, hkrati pa je otrokom nudena pomoč na enem mestu, v otroku prijaznem in varnem okolju.

Hiša za otroke omogoča obravnavo, pri kateri prihaja do sodelovanja med ustreznimi institucijami, kot so policija, socialne službe, službe s področja duševnega in fizičnega zdravja ter sodstva.

V Hiši za otroke bo opravljen forenzični intervju in zdravniški pregled otroka, v proces celostne obravnave otroka bodo poleg policistov in zdravnikov vključeni tudi tožilci, sodniki in odvetniki obtožencev. Ocenjena bo tudi potreba po kratkotrajni oziroma dolgoročni terapevtski in družinski podpori.

 

Ozaveščamo javnosti o spolni zlorabi otrok

Senzibilizacija in ozaveščanje sta ključna pogoja za prepoznavanje in ukrepanje na področju preprečevanja in odzivanja na kazniva dejanja storjena zoper otroke. Po posvetu z zainteresiranimi skupinami in partnerji ter na osnovi rezultatov raziskav je bilo pripravljeno informacijsko gradivo in gradivo za ozaveščanje, ki je prilagojeno slovenskemu okolju. Na družbenih omrežijh pa se izvajajo tudi akcije za širjenje informacij in ozaveščanje javnosti o zlorabi in kaznivih dejanjih, storjenih zoper otroke v Sloveniji.

 

Izvajamo raziskave o stopnjah ozaveščenosti o spolnem nasilju nad otroki v Sloveniji

V okviru projekta izvajamo kvantitativne in kvalitativne raziskave za vzpostavitev ozaveščenosti in razumevanja spolne zlorabe otrok v Sloveniji.

 

Izvajamo usposabljanja in izobraževanja za senzibilizacijo strokovnih delavcev, ki delajo z otroki ali za njih

Določeni delavci v socialnem sistemu, kriminalisti in zaposleni v sodnem ter zdravstvenem sistemu so usposobljeni za delo po modelu Barnahus – Hiša za otroke. Ciljna izobraževanja in usposabljanja se izvajajo za skupine izbranih strokovnjakov, za prepoznavanje in prijavljanje kaznivih dejanj, storjenih zoper otroke.