Skip to content

Pogosta vprašanja

Kaj je Hiša za otroke in komu je namenjena?

Hiša za otroke je prostor, ki je namenjen podpori otrokom, ki so priče ali žrtve spolnega nasilja. Otroci, ki so napoteni v Hišo za otroke prejmejo strokovno pomoč na enem mestu, v otroku prijaznem in varnem okolju. Poglavitna naloga Hiše za otroke je zaščita otroka ter njegovih družinskih članov oziroma skrbnikov, ki niso osumljeni zlorabe.

Kdo napoti otroka v Hišo za otroke?

Otroka v Hišo za otroke napotijo izključno za to pristojna sodišča.

Kaj je Barnahus?

Model Barnahus (islandsko »hiša za otroke«) je vodilni evropski model za obravnavo otrok, žrtev spolnih zlorab, je edinstven multidisciplinarni in medinstitucionalni pristop, ki združuje vse pomembne dejavnosti kazenskega procesa pod eno streho in s tem preprečuje vnovično viktimizacijo otrok.

Kam se lahko obrnemo po pomoč?

Slovar izrazov:

  • Barnahus – islandski izraz, ki v slovenskem prevodu pomeni »hiša za otroke«.
  • Sekundarna viktimizacija – ponovno oziroma večkratno obravnavanje žrtev kaznivega dejanja.
  • Forenzični intervju – forenzični intervju je razgovor, ki se izvaja skladno s prakso, podprto z dokazi in protokoli, ki zagotavljajo kakovost in količino pridobljenih dokazov. Forenzične razgovore opravljajo za to posebej usposobljeni uslužbenci. Audiovizualini posnetki pridobljeni med izvajanjem forenzičnega intervjuja so na sodišču lahko uporabljeni kot dokaz.
  • Multidisciplinarni in medinstitucionalni pristop (MDMI) – sodelovanje med različnimi institucijami. V primeru Hiše za otroke gre za sodelovanje med pravosodnimi, socialnimi in zdravstvenimi institucijam.

 

Zloženke: