Skip to content

Kdo smo

V Hiši za otroke smo zaposleni psihologinja, socialna pedagoginja, pedagoginja in socialna delavka,  z večletnimi izkušnjami pri delu z otroki žrtvami kaznivih dejanj. Delovanje zaposlenih je prilagojeno vsakemu primeru posebej, z doslednim upoštevanjem okoliščin konkretnega primera. Vsi smo aktivno vključeni v medinstitucionalno sodelovanje, načrtovanje in obravnavo primerov. V našem timu imamo tudi pravnico, informatika in vodjo glavne pisarne, ki skrbijo za pravno, administrativno in informacijsko podporo.

Pri svojem delu tesno sodelujemo s strokovnimi delavci sodišč, tožilstva, centrov za socialno delo, policije, zagovorniki otrok in ostalimi, ki so pomembni deležniki pri obravnavi otrok – žrtev ali prič – v kazenskem postopku.