Skip to content

Za starše in skrbnike

Hiša za otroke je javni zavod, ki nudi otroku prijaznejšo obravnavo v predkazenskem in kazenskem postopku. To pomeni, da bo otrok, namesto na sodišče, sedaj lahko povabljen na zaslišanje v prostore Hiše za otroke. Otroka bo v Hiši za otroke sprejela svetovalka, ki mu bo pred in po zaslišanju nudila podporo.

Z otrokom bo nato opravljeno zaslišanje, ki bo potekalo v temu namenjeni sobi. Opravila ga bo ustrezno usposobljena strokovnjakinja oziroma strokovnjak. V ločeni sobi bodo zaslišanje spremljali sodnik, ki bo vodil postopek, in drugi udeleženci postopka (upravičeni tožilec, osumljenec oziroma obdolženec, zagovornik, zakoniti zastopnik otroka, pooblaščenec otroka, delavec centra za socialno delo, svetovalec otroka ter druge osebe, ki jim bo, zaradi izvajanja dejavnosti zavoda, navzočnost odobrilo sodišče). Otrok teh oseb ne bo videl in se z njimi ne bo srečal. Med zaslišanjem bo z otrokom v sobi strokovnjak, ki bo opravil zaslišanje. Otrok pa si bo lahko izbral tudi osebo, ki ji zaupa in ki bo ob njem v sobi za zaslišanje. Zaslišanje se bo video in zvočno snemalo, posnetek pa bo služil kot dokaz na sodišču.

Po končanem zaslišanju bo ob otroku ponovno njegova svetovalka. Ponudila mu bo pomoč, lahko pa se boste dogovorili tudi za nadaljnjo psihosocialno svetovanje v Hiši za otroke.

 

V pomoč so vam lahko:

 

Zloženke: