Skip to content

USPOSABLJANJE ZA VODSTVENE IN STROKOVNE DELAVCE OSNOVNIH ŠOL – Spolna zloraba otroka v šoli

Dne 6.12.2023 smo v Portorožu začeli z nizom usposabljanj za vodstvene in strokovne delavce osnovnih šol – Spolna zloraba otroka v šoli. Šolsko okolje je za marsikaterega otroka edino varno okolje in večkrat smo priča situacijam, ko otrok prvič razkrije spolno zlorabo ravno v šoli. Namen usposabljanj je predstaviti Hišo za otroke, spregovorili smo o tem, kaj je spolna zloraba otroka, kako ravnati, ko pride do razkritja ter predstavili, kakšna je vloga CSD in policije v postopkih po razkritju. Predstavljene so bile ključne ugotovitve delavnic o spolnih zlorabah, ki jih Društvo za nenasilno komunikacijo izvedlo na osnovnih šolah po Sloveniji. Zbrane sodelujoče je v uvodnem nagovoru pozdravil dr. Darjo Felda, minister Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Svoje izkušnje in znanje so v svojih predstavitvah predstavile:

  • Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacije
  • Sandra Smiljanić, Hiša za otroke
  • Simona Mikec, Hiša za otroke
  • Nina Mezinec
  • Andrej Vukovič Virant, Center za socialno delo Ljubljana

Usposabljanje se izvaja v okviru v naprej opredeljenega projekta Hiša za otroke, ki se sofinancira s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma (program Izobraževanje – Krepitev človeških virov) in je organizirano v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje.

V januarju in februarju bomo izvedli enaka usposabljanja tudi po ostalih regijah Slovenije.