Skip to content

Aktualno

Obisk ministrice na lokaciji

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je obiskala lokacijo, kjer se bodo v mesecu juniju začela izvajati gradbena dela za […]

Sprejet Zakon

Državni zbor sprejel Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi.  S 83-imi glasovi »za« in nobenim […]

Projekt Barnahus

Projekt Barnahus – Pomoč otrokom v najbolj ranljivih trenutkih njihovega življenja.  Danes je potekal virtualni študijski ogled projekta Barnahus/Hiša za otroke. Namen […]

Strokovni posvet o usposabljanju za izvajanje forenzičnih intervjujev in o usposabljanju za izvajanje psihosocialne pomoči v Hiši za otroke in podobnih institucijah

Dne 9.3.2023 smo se strokovni delavci Hiše za otroke udeležili Strokovnega posveta o izvedenem usposabljanju za izvajanje forenzičnega intervjuja ter izvedenem usposabljanju nudenja psihosocialne pomoči (terapije) v Hiši za otroke (Barnahus) oziroma podobni instituciji v okviru projekta Promise 3. Posvet je organiziralo Ministrstvo za pravosodje in je bil namenjen predstavitvi ugotovitev s teh usposabljanj. Hkrati je bil posvet tudi priložnost za predstavitev dosedanjih izkušenj s pilotnim delovanjem Hiše za otroke v okviru Norveškega finančnega mehanizma. V razpravi smo se pogovarjali o nadaljnjih načrtih za ohranjanje pridobljenega znanja in nadgradnjo usposabljanj, da se zagotovi izpolnjevanje “Barnahus standardov” za izvajanje forenzičnih intervjujev in psihosocialne pomoči tudi v prihodnje.

Link: Državni sekretar Šoltes: Slovenija je za zaščito otroka v sodnih postopkih naredila velik napredek | GOV.SI